Proceedings


IRSE Procedings 2013-2014

De IRSE publiceert sinds 1913 jaarlijks haar Annual Proceedings. Daarin worden de papers die in Londen zijn voorgedragen gebundeld. Leden van de IRSE ontvangen de proceedings vanaf 2002 op CD. Een gedrukte versie is tegenwoordig alleen nog op aanvraag beschikbaar.
De proceedings bieden een goed startpunt voor literatuurstudie naar beveiligingssystemen. De Proceedings die tussen 1913 en 2001 zijn verschenen zijn door leden van de Australische sectie gescand en zijn op DVD verkrijgbaar via die sectie of het IRSE kantoor in Londen, net als de CDs /DVDs van de jaren daarna. Leden kunnen .pdf versies van de recente proceedings downloaden, niet leden betalen 50 pond. IRSE Proceedings ouder dan twee jaar zijn algemeen beschikbaar

Natuurlijk worden ook elders papers gepresenteerd, met name in Australië. De samenvattingen van die papers zijn, ook voor niet leden, in te zien. Ga naar Knowledge>Technical Paper Abstracts. De papers zelf zijn te downloaden voor leden met een account op die website. Op dit moment staan daar de jaargangen 2009 en 2010 online. Op den duur zullen alle papers die in Australië sinds 1947 zijn verschenen daar komen te staan.