ALV en lustrumdiner 2018


Paul van der Voort (ProRail)geeft zijn datalab lezing

17 mei 2018: Paul van der Voort, Programmamanager DataLab nam ons mee in de wereld van Big Data binnen ProRail. Hoe kunnen we met big data technieken storingen in de spoorinfrastructuur voorkomen of sneller oplossen? Het ProRail DataLab laat zien hoe sensoring en data analytics hiervoor kunnen worden ingezet, inclusief een eerste toepassing voor treindetectie storingen.

Is Big Data ons aller toekomst (?)


Voorafgaand aan onze ALV ontvingen wij van Paul van der Voort van het ProRail Datalab een inspirerende presentatie over onze toekomstige werkomgeving en de rol van big data hierbinnen. Paul hielp ons om in deze ‘cloud’ wat helderheid te verschaffen en ging de actieve dialoog met de zaal aan.
De rol van big data is in steeds meer publieke omgevingen van belang voor goede besluitvorming in toekomstige processen. Zo begon de presentatie met een vergelijking van de stand van zaken in trein wereld vs de gezondheidszorg (
misschien toch nog een linkje van het verleden van onze ProRail CEO?). Maar de vraag is vooral wat kunnen we ermee; ProRail als beheerder en haar verdere keten partners als geheel. Welke rol vervullen we binnen deze keten en welke kansen biedt het datalab voor de werkzaamheden van en voor ProRail.

Wat dieper ingaand op de rol en invloed van data op onze reguliere processen kom je snel op het analyseren van de grote hoeveelheden data uit (data analytics), maar ook op het op de juiste manier van verzamelen van data.
Gezien de doelgroep/publiek (van seinwezen ingenieurs) van deze lezing wekt het geen verbazing dat de discussie al snel deze kant op bewoog.
Een mooie discussie over het voorkomen van seinstoringen en daarmee het reduceren van treinhinder was het gevolg. Een aantal goede initiatieven vanuit de zaal en mooie voorstellen werden ter plaatse uitgewisseld. Leve de dialoog!

Wat kwam er zoal aan de orde dan zal de lezer zich afvragen?
De moderne aanpak en omgang binnen dit soort van programma’s middels ‘scrum teams’ met TB specialisten, rollen van data scientists, (mini) TOBS, dashboards, sensoring. Maar ook meer dagelijkse terminologie als het invullen op Lim of het uniform vastleggen van storingen waren onderwerpen van aandacht

Afsluitend presenteerde Paul de inzichten van ProRail op de verschillende wijze van monitoring vanuit de infra, vanuit de trein, de onderlinge samenhang daartussen. Zelfs de monitoring rol vanuit de reiziger bleef niet onbesproken. Al met al een mooie en relevantie presentatie over de toekomst van ons vakgebied. Hartelijk dank aan Paul van der Voort van ProRail hiervoor.

Algemene LedenvergaderingVoorzitter Alwin van Meeteren opent de ALV 2018
Voorzitter Alwin van Meeteren opent de ALV 2018 en praat ons bij over de stand van zaken met betrekking tot de voornemens die het bestuur vorig jaar aankondigde.

Via deze link kunt u kunt zijn
presentatie over IRSE-NL in het afgelopen jaar nog eens nalezen, net als de privacy verklaringen van de IRSE UK en IRSE NL.

Afscheid van Tom Spronk als penningmeester
Aftredend penningmeester Tom Spronk heeft het maximale aantal termijnen bereikt en wordt hartelijk bedankt voor al zijn inspanningen.

LustrumdinerToespraak Henk Scholten

Tijdens het lustrum-diner aansluitend aan de ALV spreekt 'nestor' Henk Scholten nog een bemoedigend woordje!

Het
fotoalbum van de ProRail datalab lezing, de alv 2018 en het lustrum-diner vind u op onze flickr site.