November Lelystad

Tijdens de ALV vandaag lichtte Peter Musters een tipje van de sluier op mbt het programma voor de bijeenkomst in November. We gaan kijken naar de Smartlock interlocking die vanaf september 2011 de beveiliging van Lelystad voor z'n rekening neemt en de Smartlock en het RBC die de Hanzelijn zullen gaan beveiligen. Tevens werd aangekondigd dat we de buitenlandse excursie uitstellen tot voorjaar 2012 om qua planning niet al te dicht in de buurt van de IRSE Conventie en het November programma te komen.