Taakverdeling bestuur

In de bestuursvergadering van 9 juni jl (de eerste BV na de ALV van 19 mei) heeft het nieuwe bestuur een besluit heeft genomen over de rolverdeling van het dagelijks bestuur.

Alwin van Meeteren, voorzitter (voorzitter@irse.nl)
Fred Dissel, vice voorzitter
Ben van Schijndel, secretaris (secretaris@irse.nl)
Tom Spronk, penningmeester (penningmeester@irse.nl)

Deze rolverdeling is gepresenteerd en gecommuniceerd op de lezing/presentatie van 29 september jl (en aldaar door de aanwezige leden met applaus ontvangen/geaccepteerd)