Cursus Technisch Ambtenaar - Buitenapparatuur

Vandaag hebben we drie onderdelen uit de sectie Buitenapparatuur Mechanische Beveiliging toegevoegd.

Het deel buitenapparatuur Mechanische beveiliging bevat 19 afleveringen en een aantal tekeningen.

Citaat uit de inleiding

Ten einde de veiligheid van de treinenloop - en vaak ook van de rangeer bewegingen - te waarborgen, zijn aan de spoorweg verschillende inrichtingen aangebracht, waarmede gedurende de tijd, die de voor de treinbeweging (of rangeerbeweging) geldende seinpaal "veilig" toont, de stand van wissels en eventueel in de te berijden baan aanwezige bruggen, beheerst of gecontroleerd wordt en het "in de flank" rijden door treinen van de andere sporen af onmogelijk wordt gemaakt.


Toegevoegd zijn
  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Het vastleggen van wissels, stop-ontspoor-inrichtingen enz. met behulp van sloten

De bijbehorende tekeningen laten nog even op zich wachten. We kunnen die niet zelf scannen ivm het formaat. Maar Maarten van der Werff heeft de Prorail afdeling ICB bereid gevonden ons te helpen. (Hulde!). Dus binnenkort voegen we die tekeningen hier toe.