Beurzen voor Conventie 2013

IRSE Technical Convention 2013: Hewlett/Fisher Bursary Awards

Jonge leden kunnen meedingen naar een beurs tot een waarde van £1000 als ondersteuning voor de deelname aan de conventie in Zweden in september 2013.