Peter Otten onderscheiden

Vandaag ontving Peter Otten uit handen van de burgemeester van Culemborg een Koninklijke onderscheiding. Peter is vanaf heden Lid in de orde van Oranje Nassau.
Peter heeft veel maatschappelijke functies en activiteiten verricht voor de samenleving, met name in Culemborg. Peter is de grote initiator van de stichting Hospice, vrijwilligers palliatieve terminale zorg voor de laatste levensfase. Daarnaast doet hij veel pastorale werkzaamheden en zet zich in voor de kwetsbare mensen zoals ook het Elisabeth weeshuis.
Peter's doelgerichtheid, werklust en communicatieve vaardigheden komen hierbij goed van pas
Peter begon, na zijn studie Elektrotechniek aan de TU Eindhoven, in 1972 bij de NS. Gezien zijn technische opleiding kwam hij terecht in de technische hoek en is daar 36 jaar gebleven.
Peter heeft een gedegen Trein Beveiliging opleiding gehad, dit kwam hem goed van pas in de verschillende functies die hij heeft gehad. Gemiddeld is Peter om de 5 jaar van functie veranderd; hij heeft hiermee een zeer uitgebreide spoorse ervaring opgedaan. Zoals directeur bij ElectroRail, de huis aannemer die voor de grote uitdaging stond om alle Mechanische beveiliging installaties te vervangen voor Relais Beveiliging installaties (NX) Maar vooral heeft hij veel management functies gehad bij het ingenieursbureau van NS. Peter is altijd zeer geïnteresseerd gebleven in het vak Seinwezen en is al vroeg actief lid geworden van de IRSE, was lid van de council en de International Technical Committee.
Peter was één van de stuwende krachten achter de oprichting van de IRSE NL sectie en de afdeling Railsystemen van KIVI NIRIA.
Peter is penningmeester en een actief bestuurslid van de IRSE NL sectie.
Het bestuur van IRSE Nederland feliciteert Peter Otten van harte met deze Koninklijke onderscheiding.