Wisseling Penningmeester

Peter Otten
Peter Otten heeft onlangs te kennen gegeven zijn functie als penningmeester over te willen dragen. We zijn blij dat Tom Spronk die functie wilde overnemen. Tom heeft tijdens het zwangerschapsverlof van Kirsten de belangen van de jonge leden in het bestuur behartigd en is dus goed bekend met het reilen en zeilen van onze bestuurszaken.

Vooruitlopend op de ALV willen we Peter natuurlijk alvast bedanken voor de vele jaren dat hij in de IRSE, de IRSE Nederland en de voorlopers daarvan actief was en zwaaien hem hierbij alvast al even uit!