Bijeenkomst 12 april 2017

Op 12 april 2017 staat een interessante lezing door ProRail Innovatie op het programma over ATO, ofwel Automatic Train Operation.

We zien een snelle ontwikkeling van automatisch rijdende auto ‘s, in “platoons” rijdende vrachtwagens en volledig onbemande metro ’s kennen we al een jaar of 35. Waarom zijn er eigenlijk geen automatisch rijdende treinen op de “heavy rail”?
In deze lezing laten we de actuele stand van de ontwikkelingen zien, van het ondersteunen van machinisten naar het steeds verder automatiseren van taken. De relatie met de beveiliging, inclusief ERTMS en met Traffic Management Systemen komt aan bod, maar ook de human factor. En: wat wil de spoorsector eigenlijk bereiken met Automatic Train Operation?
De presentaties worden verzorgd door ProRail. Voorafgaand aan de lezingen is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. Na afloop is er gelegenheid om nog van gedachten te wisselen over de presentaties en het vakgebied.

Programma:

16:00u ontvangst met koffie/thee
16:15u opening door voorzitter bestuur IRSE-NL
16:30u presentatie ATO
17:30u borrel
18:30u sluiting

De uitnodiging is via de gebruikelijke methode via eventbrite aan de leden verstuurd. Heb je geen uitnodiging ontvangen (en je contributie wel voldaan) neem dan even contact op via het contactformulier.

Graag tot ziens op woensdag 12 april 2017.

12 april 2017: Lezing ATO bij Prorail

Op 12 april 2017 staat een interessante lezing door ProRail Innovatie op het programma over ATO, ofwel Automatic Train Operation.

We zien een snelle ontwikkeling van automatisch rijdende auto ‘s, in “platoons” rijdende vrachtwagens en volledig onbemande metro’s kennen we al een jaar of 35. Waarom zijn er eigenlijk geen automatisch rijdende treinen op de “heavy rail”?

In deze lezing laten we de actuele stand van de ontwikkelingen zien, van het ondersteunen van machinisten naar het steeds verder automatiseren van taken. De relatie met de beveiliging, inclusief ERTMS en met Traffic Management Systemen komt aan bod, maar ook de human factor. En: wat wil de spoorsector eigenlijk bereiken met Automatic Train Operation?
De presentaties worden verzorgd door ProRail. Voorafgaand aan de lezingen is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. Na afloop is er gelegenheid om nog van gedachten te wisselen over de presentaties en het vakgebied.
Programma:

16:00u ontvangst met koffie/thee
16:15u opening door voorzitter bestuur IRSE-NL
16:30u presentatie ATO
17:30u borrel
18:30u sluiting

Graag tot ziens op donderdag 12 april 2017.

Programma 2017

Voor de agenda:
Het bestuur heeft de volgende plannen voor lezingen en bezoeken in 2017. Alle data etc zijn nog onder voorbehoud. Natuurlijk zijn suggesties en uitnodigingen altijd welkom. Gebruik daarvoor het contactformulier, of schiet een van de bestuursleden aan.
Meer details volgen tzt op de programma pagina’s.

Gepland
Onderwerp

Bezoek

Lezing

12 April 2017

ProRail: Automatic Train Operation


X

18 Mei 2017

ALV incl bezoek Rail centre Amersfoort + presentatie China Convention door Tom Jansen

X

X

Juni 2017

TOP, delen van fouten gemaakt tijdens het ontwerpen van beveiligingsinstallaties

X

September 2017

RET/Bombardier, Hoekse lijn. Mixed use van het spoor. Aansluiten op het systeem van een andere leverancier

X


November 2017

ERTMS, een grote verandering voor Nederland. Maar hoe staat het er nu eigenlijk voor? B.v. plannen migratie

X

December 2017

Dual Inventive, Innovatieve ontwikkelingen voor veilig werken aan het spoor

X


Restarting

Het bestuur denkt na over een redesign van deze website en is druk bezig met het organiseren van nieuwe activiteiten. Beide acties kosten toch wat meer tijd dan gedacht. Daarom nog even deze update.
Binnenkort zal een programma update verschijnen en zullen agenda, datum en locatie voor de ALV bekend gemaakt worden.

Taakverdeling bestuur

In de bestuursvergadering van 9 juni jl (de eerste BV na de ALV van 19 mei) heeft het nieuwe bestuur een besluit heeft genomen over de rolverdeling van het dagelijks bestuur.

Alwin van Meeteren, voorzitter (voorzitter@irse.nl)
Fred Dissel, vice voorzitter
Ben van Schijndel, secretaris (secretaris@irse.nl)
Tom Spronk, penningmeester (penningmeester@irse.nl)

Deze rolverdeling is gepresenteerd en gecommuniceerd op de lezing/presentatie van 29 september jl (en aldaar door de aanwezige leden met applaus ontvangen/geaccepteerd)